SMS Reminder 

Send SMS/Email reminders from Microsoft Excel®

Ladda ner SMS Reminder

Ange din e-post adress för att få ett meddelande om eventuella produktuppdateringar.
E-post adressen är konfidentiell och ges inte ut till något tredje parts företag.
Klicka på länken för att ladda ner programmet:

E-postadress: Ladda ner

Efter utvärderingsperioden kan en licensnyckel köpas för att öppna applikationen.
Denna licensnyckel skickas då med e-post.
Applikationen är garanterat fri från misstänksamma program såsom spionprogram eller reklamprogram.